Høringssvar: Endring i energilovens krav for utnyttelse av spillvarme

Nylig sendte Olje- og energidepartementet ut høringsbrev om endringer i energiloven om krav til kost-nytteanalyser for utnyttelse av spillvarme fra termiske kraftverk, industri, … Fortsett å lese Høringssvar: Endring i energilovens krav for utnyttelse av spillvarme