#Energi Energisystemer

De første CINELDI-dagene er gjennomført

I dagene 31. oktober – 1. november ble de første CINELDI-dager arrangert i Trondheim. Dette er planlagt som et årlig arrangement i FME CINELDI.

Årets CINELDI-dager var et lukket arrangement – kun for partnerne i CINELDI, men de neste årene er det forventet at dette vil kombineres med et åpent arrangement. Det deltok ca. 65 personer på årets arrangement.

Status, brukerinvolvering og samhandling

Målsettingen med årets CINELDI-dager var å få en oversikt over status for det faglige arbeidet og planer videre. Vi ønsket å styrke brukerinvolvering og samhandlingen i konsortiet, skape felles forståelse av muligheter for spin-off- og EU-prosjekter. Videre skulle vi evaluere arbeidsprosesser og informasjonsflyt i prosjektet gjennom brukerpartnernes spørretime, og planlegge/utvikle pilotprosjekter i CINELDI.

Gerd Kjølle ønsket velkommen til CINELDI-dagene, etterfulgt av Ane T. Brunvoll fra Norges Forskningsråd som presenterte forventning til CINELDI som motor for å skape spin-off prosjekter – både nasjonalt og internasjonalt (EU H2020).

Styreleder Sigurd Kvistad fra Hafslund Nett fulgte opp med å presentere hvilket arbeid styret gjør og hvilken rolle de har i CINELDI. Etter lunsj fortsatte CINELDI-dagene med en oppdatert status for det faglige arbeidet i CINELDI ved Kjell Sand, NTNU.

Ane T Brunvoll, Norges Forskningsråd
Ane T. Brunvoll, Norges Forskningsråd

FME – Forskningssentre for miljøvennlig energi

FME-ordningen skal primært bidra til å styrke innovasjonsevnen i næringslivet, men skal også fremme kvalitet og effektivitet i offentlig sektor. For FME CINELDI gjøres dette bl.a. gjennom etablering av en egen innovasjonskomité som ledes av Grete Coldevin, Smartgrid-senteret. Hun presenterte forslag til mandat for denne komitéen – og mulig sammensetning basert på ulike typer partnere i CINELDI.

Tilbakemelding og diskusjon

På slutten av den første dagen var det satt av god tid til tilbakemelding og diskusjon, med noen forberedte innlegg. Tema for innleggene var brukerinvolvering, mobilitet, prosess for utarbeidelse av årsplan og hvordan man kan komme i gang med EU-prosjekter. Henrik Landsverk, Skagerak Energi, presenterte innspill til hvordan brukere kan involveres i CINELDI – for å sikre et godt samarbeidsmiljø.

Henrik Landsverk
Henrik Landsverk

Den første dagen ble avsluttet med middag på Scandic Nidelven – der brukerpartnere ble testet i CINELDI-fakta i en egen quiz.

Pilotprosjekt

Den andre dagen av CINELDI-dagene fokuserte på pilotprosjekter i CINELDI. Det inkluderte presentasjon av pilotprosjekter hvor planlegging allerede har startet, og diskusjon om mulige fremtidige pilotprosjekter.

Følgende pilotprosjekter (under planlegging) ble presentert:

  • Smart cable guard og vernkonsept i smartgrid-lab (Hafslund Nett)
  • Fremtidens digitale nettstasjon (ABB)
  • Skagerak Energilab (Skagerak Nett)
Robert Seguin (Hafslund Nett)
Robert Seguin (Hafslund Nett)
Jan Egil Helgestad (ABB)
Jan Egil Helgestad (ABB)

Diskusjoner om pilotprosjekter og resultat fra gruppearbeid er viktige resultater fra CINELDI-dagene og vil brukes videre allerede i forbindelse med utarbeidelse av arbeidsplan for 2018.

 

0 kommentarer på “De første CINELDI-dagene er gjennomført

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *