#Energi CO2-håndtering

Åpen tilgang til CO₂-data er viktig for å få fortgang i bruk av CCS

For å begrense den globale oppvarmingen, haster det med å kutte CO2-utslippene våre. Et viktig bidrag i å nå klimamålene kan være teknologi for å fange CO2 i stor skala, som så kan lagres  permanent i geologiske formasjoner dypt under jorden. Denne teknologien er også kjent som karbonfangst og -lagring (på engelsk: carbon capture and storage (CCS)). En åpen deling av kunnskap og data internasjonalt er essensielt for å få fortgang i å ta i bruk CCS som et  verktøy for reduserte utslipp av klimagassen CO2.

Hvorfor er tilgang til data viktig for CCS?

Mangelen på relevante data har lenge vært en barriere for forskning på CCS og dermed realisering av løsninger som utnytter teknologien. Heldigvis er det enkelt å løse dette gjennom åpen tilgang til veldokumenterte data av høy kvalitet. Datatilgang bidrar til å akselerere tempoet i forskning og teknologiutvikling, og legger til rette for samarbeid mellom forskere og bransjeeksperter.

Kvalitetssikrede data er avgjørende for utvikling og validering av kommersielle modeller, teknologi og verktøy for sikker og kostnadseffektiv CCS. Åpne data vil også oppmuntre utviklingen av CCS-ekspertise gjennom å styrke opplæring og utdanning om emnet, spesielt i land med begrenset ekspertise på området. Kort sagt: Åpne data er en fordel for hele CCS-fellesskapet med forskere, industrien, allmennheten og andre aktører.

Hva er CO2 DataShare?

CO2 DataShare er en digital portal for deling av referansedatasett fra pågående og nye CCS-prosjekter. Portalen fungerer som en enkel og gratis standardløsning for forskere, industrien og andre interessenter. Hovedkriteriene for datasett som inkluderes i portalen er datakvalitet og relevansen til CCS-forskning og -utvikling.

For tiden er det fem datasett om CO2 -lagring som er delt i CO2 DataShare, og nye datasett er blir publisert der snart. Datasettene og portalen lagres på den nasjonale e-infrastrukturen for forskningsdata, ledet  av Sigma2.

CO2 DataShare er nå en del av NCCS

CO2 DataShare sitt mål om å fremskynde realisering av løsninger for CCS er i tråd med målene som forskningssenteret NCCS har. Derfor støtter NCCS CO2 DataShare samtidig som portalen fra 2023 er blitt en aktiv del av senteret.

Siden CO2 DataShare er blitt en del av NCCS, er ambisjonen å utvide portalen til å dekke datasett fra hele verdikjeden. Fram til nå har fokuset vært på referansedata fra prosjekter innen CO2-lagring, men nå vil portalen også få med data fra prosjekter innen CO2-fangst og -transport.

CO2 DataShare presenteres på CLIMIT Summit 2023

Hvis du vil vite mer om CO2 DataShare eller delta i diskusjoner om hvordan vi kan utnytte portalen til innovasjoner i framtiden, er du velkommen til å delta på vårt side-arrangement under CLIMIT Summit 2023 i Larvik 7.februar. NCCS står bak arrangementet.

0 kommentarer på “Åpen tilgang til CO₂-data er viktig for å få fortgang i bruk av CCS

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *