Bioenergi Energieffektivisering

Sommerforsker 2016: Simulering av vedforbrenning

Gjesteblogger: Jacob Hadler-Jacobsen, 4. år, sivilingeniør, Industriell kjemi og bioteknologi, NTNU

SINTEF Energi AS mottar statlig basisfinansiering til aktiviteter som bidrar til langsiktig kunnskapsutvikling og er med på å forme fremtidens forskningsområder. Sommerforskerprosjektet er et eksempel på et prosjekt delvis finansiert gjennom basisfinansieringen. I 2016 var det hele 330 søkere til de 27 jobbene som sommerforsker. Du vil få lese erfaringene fra flere av sommerforskerne på bloggen fremover. 

Sommeren 2016 fikk jeg prøvd meg på å simulere vedforbenning i Matlab. Første arbeidsdag fikk jeg utlevert et par relevante artikler, og allerede samme uke var jeg i gang med kodingen. Syv uker senere hadde jeg et script jeg hadde bygget opp fra grunnen, og som klarte å beskrive tørking og forkulling av ved i grove trekk. Koden jeg skrev skal utvikles videre, og på sikt er målet at den skal kunne brukes til å gi mer miljøvennlig vedforbrenning i biobrenselanlegg.

Sommerforsker Jacob Halder-Jacobsen
Sommerforsker Jacob Hadler-Jacobsen

 

Stor tillit og frihet

Jeg fikk vite grovt sett hvordan simuleringen skulle gjøres matematisk, men jeg stod helt fritt til hvordan jeg ville implementere det i Matlab. Det var veldig kjekt å kunne bruke syv uker på å fordype seg i egen kode, og det var utrolig hvor mye man fikk til. Mestringsfølelsen er stor når man får gode resultater på slutten av sommeren!

Bakgrunnen min som sivilingeniørstudent i kjemi viste seg å være veldig nyttig. Jeg måtte dra på kunnskaper fra mange forskjellige fag for å løse oppgaven jeg hadde fått. Tidligere hadde jeg lært om kjemiske reaksjoner i et fag, varmetransport i et annet og differensiallikninger i et tredje. Hos SINTEF fikk jeg anledning til å bruke all kunnskapen på en gang. Det var noe av det mest faglig spennende og utfordrende jeg har gjort.

Et eksempel på hvordan deler av vedforbrenningen kan se ut i Matlab
Et eksempel på hvordan deler av vedforbrenningen kan se ut i Matlab

Det var veldig kjekt å bli kjent med andre sommerstudenter

I åpent kontorlandskap kom vi lett i kontakt med hverandre. De første ukene gikk det mest i hyggelige lunsjer og kaffepauser, men det ble raskt til at man hadde sosiale sammenkomster utenfor arbeidstid også. Mye av det ble arrangert av oss sommerstudenter, men det må også nevnes som et høydepunkt at SINTEF arrangerte grilling i bymarka med bueskyting og gladiator-fight. Totalt sett ga dette et godt miljø blant sommerstudentene!

Alt i alt har det vært en svært fin sommer hos SINTEF. Kombinasjonen av hyggelige folk og spennende faglige utfordringer gjorde at jeg trivdes meget godt. Og sist men ikke minst er det motiverende at det jeg gjorde på sikt kan brukes til å optimalisere vedforbrenning slik at man får mer varme og mindre utslipp, og et litt bedre miljø!

Sommerforskere 2016 etter avslutningsseminaret.
Sommerforskere 2016 etter avslutningsseminaret. Foto: SINTEF/Erik Børset

0 kommentarer på “Sommerforsker 2016: Simulering av vedforbrenning

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *