#Energi #Vareproduksjon Gassteknologi

Avkarbonisering av glass-industrien

Hydrogen som erstatning for fossilt drivstoff er en stor trend innen energikrevende industrier, men dette har også mange utfordringer. Fremstillingen av hydrogen, villigheten til omstilling av infrastrukturen, den økonomiske gjennomførbarheten og trygg håndtering på industriarbeidsplassene er utfordringer i denne omstillingsprosessen.

Glassindustrien må, som andre sektorer, være fullstendig avkarbonisert innen de neste 30 årene, og 2050 er kun 2 smelteovner unna (gjennomsnittlig levetid for en smelteovn er 15 år).

Antall prosjekter som tar tak i utfordringen med å erstatte fossilt drivstoff med H2 i glass-sektoren er for tiden få, sammenlignet med andre energi-intensive sektorer, f.eks innen jern/stål eller kjemikalier. Her er de i større grad er mer åpne for å utnytte H2.

H2GLASS

I slutten av juli 2022 fikk Horizon Europe-prosjektet H2GLASS finansiering for nettopp å gripe fatt i problemstillingene rundt avkarboniseringen av glass-industrien. Dette er noe vi er stolte av, og vi har startet prosessen med å signere kontrakter i forbindelse med tildelingen. Planen er å starte opp prosjektet i januar 2023.

H2GLASS har et mål om å utvikle teknologiene som glassprodusentene trenger for å kunne realisere målet om 100 % H2-forbrenning i produksjonsanleggene. Prosjektet har også som mål å sørge for den nødvendige produksjonskvaliteten og sørge for sikkerheten.

Ekspertisen fra partnere som Steklarna Hrastnik, PTML PILKINGTON, Owens Corning og Stara Glass representerer spydspissen for dagens teknologi innen bruk av H2 i glassproduksjonsprosessen, og vil bli verdifulle for H2GLASS-konsortiumet. De komplementeres av en gruppe av høyt kvalifiserte industripartnere og forskningsinstitusjoner (SINTEF Energy, Sintef Industry, Sintef Manufacturing, STAM, STEINBEIS INNOVATION, WE PLUS, NTNU, THE UNIVERSITY OF NOTTINGHAM, KEMIJSKI INSTITUT, FRAUNHOFER, ASTON UNIVERSITY, UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA, STAZIONE SPERIMENTALE DEL VETRO, SENER, CIB UNIGAS) og andre viktige glassprodusenter som ønsker å forbli i frontlinjen for bærekraftig teknologi (Vetrobalsamo, ZIGNAGO VETRO).

Oversette modeller til aluminiumsindustrien

Et eksempel for aluminiumindustrien vil bli demonstrert gjennom H2GLASS sammen med HYDRO Havrand. Her ønsker vi å vise at grunnløsninger og underliggende modeller hos energi-intensive industrier kan omsettes til lignende prosessene ved glass-fabrikkene. Dette samarbeidet styrker effekten av prosjektet vårt. European Aluminium er også en partner av H2GLASS-konsortiumet.

H2GLASS-nettverket

En stor takk til glass-organisasjonene som støttet H2GLASS-prosjektet fra starten av: Glass Alliance Europe, FEVE (glassbeholdere), Glass for Europe (plateglass), ESGA (spesial-glass), EDG (husholdningsglass), Glass fibre Europe og Assovetro (Italia), og European Aluminium (som også er medlem av konsortiumet)

Glass- og aluminiumsektorene

Glass- og aluminiumsektorene sysselsetter mer enn 400 000 mennesker i Europa, genererer mer enn 3,5 milliarder Euro og avgir rundt 21,5 Mt CO₂ ekvivalenter. Innovasjonene som kommer ut av H2GLASS-prosjektet har potensialet til å skape 10 000 nye arbeidsplasser og utløse 1–5 milliarder Euro ved utnyttelse av glassteknologien. I tillegg vil innovasjonene fra prosjektet generere investeringer opp mot 17 milliarder Euro og 200 000 nye arbeidsplasser for grønn H2 – alt dette mens utslippene kuttes med 80 %.

H2GLASS i tall

H2GLASS i tall: 23 parnere, 4 år, 33 Meudo i budsjett, 24 M euro i EU-finansiering, prosjektstart januar 2023

0 kommentarer på “Avkarbonisering av glass-industrien

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *