#Bygg og Infrastruktur Transport

Tverrfaglig samarbeid må til for å løse transportutfordringene

De store samfunnsutfordringene knyttet til transport må løses tverrfaglig. Det er ikke lenger nok å utvikle én teknologi som optimerer fragmenter av et transportsystem. Vi må i tillegg forstå hvordan teknologien påvirker de øvrige delene av transportsystemet, og hvilken effekt det har på mennesker, samfunn, klima og miljø. Og hvorfor må vi det?

Mobilitet
På konferansen Mobilitet 2021 blir det foredrag og diskusjoner rundt grønn omstilling og en rekke andre store utfordringer. Foto: Sintef

Svaret er enkelt; fordi verden er avhengig av bærekraftig transport. FN sier at bærekraftig transport er en av hovednøklene til å oppnå global bærekraft innen 2030 (Mobilizing Sustainable Transport for Development, 2016). De definerer bærekraftig transport som sikker, tilgjengelig, effektiv, motstandsdyktig og utslippsfri.

Les mer om mobilitetsforskning i SINTEF

Teknologiutvikling alene er ikke nok

Går vi nærmere inn på hva FN faktisk mener med denne definisjonen, så ser vi at teknologiutviklingen vi bidrar til i Norge, slik som batteridrevne skip og hydrogendrevne lastebiler, er svært viktig. Men, dette er ikke nok alene.

Vi må i tillegg forstå sikkerhetsutfordringene, vi må forstå hvordan mennesker skal kunne håndtere teknologien, vi må sørge for at den gjøres tilgjengelig for de fleste, vi må utvikle infrastrukturen som kreves for å operere disse kjøretøyene effektivt og sikkert, og vi må forstå hvordan teknologien og infrastrukturen kan påvirkes av tilgangen på fornybare naturressurser.

Og alle disse puslespillbrikkene av kunnskap må settes sammen til et større bilde.

Da må teknologer, samfunnsvitere, psykologer, forretningsutviklere og mange andre fagdisipliner samarbeide, slik at vi sammen kan utvikle kunnskap som gir et godt beslutningsgrunnlag for de som skal ta valgene i 2021, når det gjelder hva som er bærekraftig transport i Norge i 2030.

Den beste måten å få til dette på, er å samarbeide på tvers av transportsektorer og på tvers av fagmiljøer. Derfor deltar SINTEF på Mobilitet 2021. Dette er en arena hvor vi møter andre som er like ivrige som oss på å finne gode løsninger for transporten, og hvor vi deler kunnskap og diskuterer hvordan vi skal gå videre.

Den kunnskapen vi i SINTEF skal dele på Mobilitet 2021 er:

  • Utslippsfri transport. Her vil Anders Valland (SINTEF Ocean) snakke om utslippsfri skipsfart, Steffen Møller-Holst (SINTEF Industri) om utslippsfri langtransport på vei og Ida Hjorth (SINTEF Energi) om utslippsfri luftfart. Disse kan du høre på sesjonen «Hvordan lykkes med konkurransedyktige nullutslippsløsninger i transportsektoren?», 17. februar kl. 14-15.
  • På sesjonen «Hvordan kombinere sjø og vei for bærekraftig godstransport?», 17. februar kl. 13.30-14.30 får du høre om identifiserte kunnskapsbehov for bærekraftig godstransport ved Beate Kvamstad-Lervold (SINTEF), og et eksempel på hvordan fremtidens teknologi kan bidra til at sjøveien blir et konkurransedyktig transportalternativ ved Kay E. Fjørtoft (SINTEF Ocean).
  • Sist, men ikke minst, hvis du vil høre Even Holte (SINTEF Ocean) snakke om hvordan Covid-19 påvirket godstransporten i Midt-Norge i den første fasen av pandemien, så bli med på sesjonen «Covid-19 og utfordringer for godstransporten» 17. februar kl. 12.15-13.15.

Ønsker du å delta på Mobilitet 2021 – klikk deg inn på lenken og meld deg på!

0 kommentarer på “Tverrfaglig samarbeid må til for å løse transportutfordringene

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *