#Bygg og Infrastruktur #Energi #Samfunn

SINTEF Smarte byer: Vi skal bidra til gode byer å bo i og massiv tjenesteinnovasjon

Bloggere: Marie Bysveen, Marit Natvig og Stian Antonsen

78% av befolkningen i Europa lever i byer. Og 85% av EUs brutto nasjonalprodukt genereres her.

Det ligger store muligheter i oppgradering av infrastruktur, teknologi og service (transport, bygg, energy, IKT) på en smart måte for å øke livsstandard, konkurranseevnen og bærekraft.

Når vi forskere og ulike fagfolk snakker om Smarte byer – så handler det om dette: Hvordan byer skal bygges smart for fremtiden.

I fremtiden vil enda flere av oss bo i en by, og byene vil utgjøre en enda større andel av verdiskapningen. Dersom vi skal skape et bedre samfunn må vi bidra til å gjøre byene til bedre steder å bo og drive næringsvirksomhet i.

Digitalisering og utvikling av «SmartCities/Smarte byer» er nøkkelen for å oppnå dette. Gjennom å ta i bruk digital teknologi kan man gjøre byene til bedre steder å leve, bo og arbeide i.

Må jobbe på tvers av fag og sektorer

Digitalisering ikke er et mål i seg selv: Utviklingen av smarte byer stiller enorme krav til tverrfaglighet. En smart by er ikke bare en by hvor det anvendes smart teknologi på ulike områder. Det er en by hvor de ulike tjenesteområdene, teknologiene og datakildene er integrerte og utvikles etter en helhetlig visjon.

Dette krever samordning og samarbeid på tvers av sektorer og mellom privat og offentlig sektor. Det krever forskning og utvikling som integrerer problemstillinger og fagfolk med forskjellig spisskompetanse som evner å snakke sammen. Her kan vi i SINTEF utgjøre en forskjell. Vi har derfor en egen Smarte byer-satsing på tvers av SINTEF.

Det handler ikke bare om å utvikle noe som er nytt, men noe som kan bli nyttiggjort til å gjøre byene bærekraftige, effektive, sikre, åpne og inkluderende.

Hvordan ønsker SINTEF Smarte byer å bidra til dette?

Gjennom SINTEFs bredde, ikke bare innenfor teknologiske fag, men i skjæringspunktet mellom menneske, teknologi og organisering, kan vi bidra til å skape helhet i innovasjonsprosesser som i dag er fragmenterte.

Byer må dele og lære av hverandre

Digitalisering skal bidra til mer effektive produksjonsprosesser eller tjenester.

Tjenesteinnovasjon i eksisterende og nye bedrifter er avgjørende for etableringen av smarte byer og samfunn da kommunene alene ikke kan etablere alle de tjenestene som trengs. Kommunene må legge til rette for slik innovasjon ved at kunnskap om behov og muligheter deles, og ved at data som kan være grunnlag for nye tjenester hentes inn og gjøres tilgjengelig (åpne data).

Smartbytjenester må også virke på tvers av ulike byer – da blir markedet for innovasjoner større. Byene må samordne sin publisering av åpne data. De må bruke de samme formatene og publisere på måter som gjør at relevante data lett kan identifiseres og brukes.

Vil du vite mer om vår satsing: SINTEF Smarte byer? Ta kontakt med oss!

 

0 kommentarer på “SINTEF Smarte byer: Vi skal bidra til gode byer å bo i og massiv tjenesteinnovasjon

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *