#Bygg og Infrastruktur #Energi

Skal utvikle nye, kostnadseffektive energiløsninger for hele områder

Norge er i omstilling i forbindelse med det grønne skiftet. For bedrifter som satser på ny teknologi er dette ofte knyttet til en større risiko. For at nye tekniske løsninger og systemer skal brukes, må den teknologiske risikoen i prosjektet avklares på forhånd.

Da er det nyttig at Det internasjonale energibyrået (IEA) i sitt EBC-program har satt opp to prosjekter som skal utvikle metoder, hjelpemidler og en veileder for å kunne vurdere slik risiko.

Filteranlegg Powerhouse Brattørkaia
Bildet viser filteranlegg i tilluftskanalen i Powerhouse Brattørkaia. Fortrengningsventilasjon trenger store kanaler. Foto: SINTEF Community

Annex 73 og Annex 75

SINTEF representerer Norge i disse prosjektene, med støtte fra Enova. Arbeidet i Annex 73 startet i 2018, og i begynnelsen av september 2019 ble det fjerde ekspertmøtet i Annex 73 organisert i København.

Byen var et naturlig sted for å ta imot Annex 73-gjengen, siden Danmark har varmeloven, som siden 1973 har krevd en utredning av energisystemet i alle utbyggingsprosjekter. Dette har ført til at det i Danmark finnes mange gode eksempler på fjernvarmeteknologier og lokale fornybare energiløsninger.

Ekspertmøte
Fra ekspertmøtet hos Rambøll i København. Foto: SINTEF

Målsetningen i Annex 73 er også å utvikle en metode som kan brukes for å avklare i tidlig planleggingsfase om teknologien kan oppnå den forventede teknologiske ytelsen.

Det betyr at det tidlig i prosjektet skal utredes:

  • Direkte reduserte klimagassutslipp som følge av kutt i utslipp og/eller bytte fra fossile til fornybare innsatsfaktorer
  • Energieffektivisering med livssykluskostnader
  • Redusert effektuttak og utjevning av effekttopper
  • Økt robusthet i energisystemet
  • Utnyttelse av overskuddsenergi
  • Produksjon av energi og/eller energibærere fra fornybare kilder
Energy master planning
En arbeidsgruppe i Annex 73 belyste ulike typer begrensninger. Bildet er fra presentasjonen om Energy Master Planning på ZEB+ konferansen i Trondheim, november 2019.

I Annex 73 har vi nå etablert internasjonalt anerkjente, samfunnsorienterte definisjoner for EMP-prosesser og -mål, og utviklet og oppsummert definisjoner, matrise og finansielle verdier av EMP. Dette arbeidet ble også presentert på ZEB+ konferansen i Trondheim i november.

Varmesentral
Fra varmesentralen i Powerhouse Brattørkaia, Trondheim. Bygningen oppvarmes bare med ventilasjonsluft. Fortrengningsventilasjon trenger store kanaler. Foto: SINTEF

Utvikling av databasen med tekniske løsninger samt kostnader

Fokuset i deloppgave C, som er ledet av Anders Dyrelund fra Rambøll i Danmark, er på:

1. En database med teknologiske alternativer. Databasen kan brukes til å modellere scenarier., og inneholder:

a. Visuell presentasjon av den integrerte teknologiens arkitekturen,
b. Deres tekniske og økonomiske egenskaper, inkludert livssykluskostnadsanalyse (nåtidsverdi) og
c. Utvalgte eksempler av implementering.

2. Kostnader for ulike teknologier: Arbeidsgruppen har utviklet inputs og moduler som vil støtte estimeringen av de totale kostnadene til et fjernvarme- og kjølesystem over tid, samt detaljert termisk og hydraulisk analyse og optimalisering av rørsystemet.

Resultatene vil bli integrert i et planleggingsverktøy som skal ferdigstilles som neste steg i prosjektet av den amerikanske databedriften BigLadder software.

Gruppebilde
Hele gjengen på ekspertmøtet hos Rambøll i København. Foto: Annex 73

0 kommentarer på “Skal utvikle nye, kostnadseffektive energiløsninger for hele områder

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *