Forfatter: Iver Bakken Sperstad

strømnett med oransje-lysende kabler, foto
#Energi Energisystemer

Når er straumnettet fullt?

Straumnettet må utnyttast betre for å få til elektrifiseringa av samfunnet. Nettet er fullt, seiast det ofte, men korleis finn vi ut når og kvar det er att plass i nettet til å kople til meir elektrisitetsforbruk? Kva vil det seie at det er «driftsmessig forsvarleg» å kople til, kva er «N-1», og kan ein ta høgare risiko?

#Energi Energisystemer Smartgrids

Betre nettplanlegging med fleksibilitetsressursar

FlexPlan har utvikla eit nytt planleggingsverktøy som vurderer bruk av energilagring (f.eks. batteri) og forbrukarfleksibilitet som alternativ eller supplement til nettutbygging. SINTEF har i samarbeid med FME CINELDI bidratt i dette arbeidet gjennom utvikling av metodikk og verktøy for planlegging av straumnett som tek omsyn til fleksibilitetsressursar.