Stikkord: Offshore havvind

#Energi Havvind Renewable energy

Hybridkabel enkelt forklart

Vi er vant til at hybrid betyr å blande ulike løsninger. Som for eksempel hybride biler som kan bruke både strøm og bensin. Man kunne se for seg at en hybrid kabel fraktet både strøm og internett, men de utfører bare en oppgave; å frakte strøm.

Havvind

NOWITECH stipendiat Valentin Chabaud

Hovedveileder har vært professor Sverre Steen og bi-veileder har vært professor Roger Skjetne. NOWITECH Gratulerer! Hans prøveforelesning var over temaet «Truncation of mooring…