#Energi Elkraftkomponenter Energisystemer

SF6-Gassregnskap 2017

Brukergruppen for SF6-anlegg rapporterer hvert år beholdning (både i anlegg og på lager) og utslipp av SF6-gass til Miljødirektoratet.

Hva er SF6-gass?

SF6 er en gass som brukes som isolasjons- og brytningsmedium i høyspenningsbrytere og -anlegg. Gassen er uorganisk, farge- og luktløs, ikke brennbar eller reaktiv, men en svært kraftig drivhusgass. Utslipp av 1 kg SF6 er like skadelig for miljøet som utslipp av 22 tonn CO2. Utslipp kommer eksempelvis fra havarier, feil på anlegg, utslipp i forbindelse med arbeid på komponentene og driftsutslipp. Anlegg som ikke er forseglet (sealed for life) vil ha et lite utslipp av gass over tid.

Brukergruppen

Interessegruppe, organisert som et prosjekt på SINTEF Energi, for eiere og leverandører av SF6-isolerte koblingsanlegg. Dette gjelder primært i 145-, 300- og 420 kV-nettene, samt selskaper som markedsfører varer og tjenester til slike anlegg.

 

Gruppens formål er å bidra til at erfaringer og problemstillinger knyttet til drift, vedlikehold og utvikling av SF6-isolerte koblingsanlegg utveksles, avklares og kommuniseres mellom anleggseiere, leverandører, myndigheter og andre interesserte. Gruppen har etablert en utvekslingsordning for reservedeler til SF6-anlegg. Gruppen organiserer også innrapportering av beholdning og utslipp av SF6-gass til Miljødirektoratet.

2017-tall

Årets rapportering viser at utslippene er redusert sammenlignet med 2016 og det har vært reduserte utslipp hvert år siden 2013.

Total anleggsmasse for Brukergruppen i 2017 er i overkant av 287 000 kg SF6. Dette er en økning på omtrent 9 000 kg sammenlignet med 2016. I tillegg er det i underkant av 15 000 kg gass på lager.

Utslipp i 2017 utgjør 0,19 % av anleggsmassen.

SF6 utslipp for årene 2003 - 2017
Utslipp for årene 2003 – 2017.

Få med deg Del 2 av denne bloggen også!

2 comments on “SF6-Gassregnskap 2017

  1. Pingback: SF6-gass rapportering - #SINTEFblogg

  2. Pingback: Del 2 - SF6-Gassregnskap 2017 - #SINTEFblogg

Legg inn en kommentar