Bioenergi Politikk

BioenergiBerta

Ronja Bangsund går i 9. klasse på Blussuvoll. Hun har hatt arbeidsuke hos oss denne uka.

Berta Guell Matas er en energisk, hyggelig og flink forsker. Hun forsker på fornybare energikilder og da spesielt bioenergi.

Da hun vokste opp ønsket hun å gå samme vei som flere i familien og bli økonom. Men da hun fikk kjemi på skolen falt hun for det i stedet og endret meningen sin. Hun studerte kjemi i Barcelona og tok doktorgraden sin i Nederland i 2009, den hadde hun jobbet med siden 2005. I 2010 begynte hun karrieren sin i SINTEF energi som forsker, der hun i 2011 fikk stillingen som forskningsleder.

Ronja Bangsund og Berta Guell Matas
Ronja Bangsund og Berta Guell Matas

Da jeg spurte hvorfor hun ble forsker, smilte hun og sa at hun har alltid vært en nysgjerrig jente som liker å finne ut nye ting. Hun fortalte meg at hun ville utgjøre en forskjell i denne verden, gjøre det hun kunne for at fremtiden skulle bli bedre for alle. Hun valgte bioenergi fordi hun ville gjøre miljøet bedre og fordi hun ville bruke utdannelsen sin for å finne ut mer om fornybar energi.

Berta forsker på bioenergi, det sier hun er viktig fordi bioenergi kommer til å spille en stor rolle i framtiden når det kommer til reduksjon av klimagassutslipp. Bioenergi kan man hente fra alt som er biologiske ressurser. Eksempler på det kan være landbasert biomasse (skog, jordbruksavfall, matavfall) eller marinbasert (tang og tare). Bioenergi kan ha flere anvendelser, enten til varme- og kraftproduksjon eller til transport i form av biodrivstoff, biogass. Dette er også den eneste fornybare energikilden som inneholder karbon, hydrogen og oksygen. Berta forteller at noe som er viktig å få fram er at de bruker KUN ressurser som er bærekraftig og som IKKE konkurrerer med matproduksjon.

Selv er Berta forskningsleder som vil si at hun leder et faglag som jobber med forskjellige prosjekter innen bioenergi.

For å bli forsker, kan man ha hvilken som helst utdanning. Berta viser til seg selv som eksempel, og sier at for å kunne bli forsker er det tre kvaliteter du bør ha. Du bør være ambisiøs, nysgjerrig og du bør ønske å bidra til å utgjøre en forskjell i verden.

En stor del av jobben som forsker er at du kan velge å reise for å promotere og informere andre om forskningen din. Du kan dra på forskjellige konferanser og møter for å overbevise industrien om satse på dine prosjekt. Forskere reiser også for å skape engasjement, og skaffe samarbeidspartnere og oppmerksomhet.

Det er flere positive sider av å være forsker. Berta trekker fram teamwork, og hvor gøy hun synes det er å jobbe med kolleger fra andre fag. Hun sier også at en av utfordringene med å være forsker er at hvis hun har en idé hun selv mener er verdens beste, og man lurer på hvorfor ingen har tenkt på det før, så er det fortsatt en mulighet for at man ikke får støtte fra industrien. Delvis finansiering trengs jo i de fleste prosjektene og dermed vil idéen ikke kunne gjennomføres uten støtte.

Du må jo selvfølgelig ikke være forsker for alltid. Noen forskere tar en pause fra forskningen sin for å bli bedre kjent med industrien og for å få prøvd å være på den andre siden av bordet.

Ronja Bangsund

About Ronja Bangsund

Ronja går i 9. klasse på Blussuvoll Ungdomsskole, og har hatt arbeidsuke hos SINTEF Energi AS.

0 kommentarer på “BioenergiBerta

Legg inn en kommentar