Mikronett: Hva er det, virtuell impedans og øydrift

Ønsket om å gå over til et mer bærekraftig energisystem har ført til integrering av nye fornybare energikilder i distribusjonsnettet. Det utfordrer den … Fortsett å lese Mikronett: Hva er det, virtuell impedans og øydrift