Figure 2: CO2 transport må tallfestes

Figur 2: Trykkavlastning av et 200 m rør: Temperatur plottet mot tid 195 m fra utløpet (som er 5 m fra den stengte enden). Eksperimentelle data sammenliknet med være CFD-beregninger med to ulike varmeovergangsmodeller.

Figur 2: Trykkavlastning av et 200 m rør: Temperatur plottet mot tid 195 m fra utløpet (som er 5 m fra den stengte enden). Eksperimentelle data sammenliknet med være CFD-beregninger med to ulike varmeovergangsmodeller.

0 comments on “Figure 2: CO2 transport må tallfestes

Legg inn en kommentar