Figure 1: CO2 transport må tallfestes

Figur 1: Trykkavlastning av et 200 m rør: Temperatur plottet mot tid 5 m fra utløpet. Eksperimentelle data sammenliknet med våre CFD-beregninger med to ulike varmeovergangsmodeller.

Figur 1: Trykkavlastning av et 200 m rør: Temperatur plottet mot tid 5 m fra utløpet. Eksperimentelle data sammenliknet med våre CFD-beregninger med to ulike varmeovergangsmodeller.

0 comments on “Figure 1: CO2 transport må tallfestes

Legg inn en kommentar