Utslipp fra vedfyring – Forskning og utvikling gir stadig lavere utslipp

Utslippene fra vedfyring er sterkt redusert de siste tiårene, takket være kontinuerlig forskning og teknologiutvikling på området. Det viser resultater fra det kompetansebyggende prosjektet SusWoodStoves.