CINELDI-Nyhetsbrev-Toppblokk
Målsettingen for CINELDI i 2018 er et høyt aktivitetsnivå
der det utvikles mange og gode resultater.


Under ledersamlingen 31. jan - 1.feb. diskuterte vi iverksetting av arbeidsplanen for 2018 og hvordan vi kan jobbe for at CINELDI skal bli en suksess – langs Forskningsrådets suksesskriterier for FME.

Hva jobber CINELDI med i 2018

Det framgår av arbeidsplanene som ligger i erommet hva CINELDI jobber med i 2018.

Ekspertgrupper

Brukerpartnerne har meldt inn mange fagpersoner/eksperter som kan bidra i arbeidet i CINELDI. Noen av disse vil inngå i en ekspertgruppe som kan bidra med innspill til arbeidsplan og koordinering innenfor en arbeidspakke (WP) og mot andre WPer. Andre fageksperter vil bidra på spesifikke aktiviteter (tasks).

Pilotprosjekter/prosjektgruppe

Tilsvarende som for WP'ene, er det meldt inn personer som vil kunne inngå i en prosjektgruppe som skal bidra til å sette i gang, følge opp og koordinere pilotprosjekter i CINELDI. Det blir utpekt en pilotprosjektkoordinator fra senteret til å være pådriver og koordinator for dette arbeidet.

Use case webinar 12. februar

Use case-webinaret som var planlagt 18. januar er utsatt til 12. februar kl 12.00-14.00.
Kjell Sand (NTNU) kommer til å presentere Use Case metodikken, vise noen eksempler av Use Caser og internasjonale standarder med forankring i Smart Grids. Det blir en mulighet til å stille spørsmål under seansen.

Registrering

SGAM
The Smart Grid Reference Architecture Model.

Masteroppgaver – frist for forslag 1. mars

Partnere i CINELDI inviteres til å komme med forslag til masteroppgaver ved NTNU i tilknytning til CINELDI. Frist 1. mars.
Forslag legges i erommet på denne katalogen.

Innovasjonskomite

CINELDI har i januar 2018 etablert en innovasjonskomite som består av:
  • Grete Håkonsen Coldevin (leder), Smartgridsenteret
  • Jan Tore Lium, Rejlers Embriq
  • Richard Schytte, Powel
  • Eivind Gramme, Skagerak Nett
  • Ivar Blikø, Smart Grid Services Cluster.
Komiteen vil bli supplert med en representant fra myndighetene og en innovasjonsagent (stilling utlyst) ved NTNU, Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk.

CINELDI-web

CINELDI-weben (www.cineldi.no) er omstrukturert og under oppdatering. Målet er at den skal oppdateres jevnlig med nyheter og annet underlag.

CINELDI kalender 2018

Flere CINELDI-arrangementer i 2018 er under planlegging, blant annet workshop i Microgrids - WP4 og Smart grid scenarios and transition strategies - WP6 i løpet av våren.

  • CINELDI-dagene blir i oktober: sannsynligvis 23.-24. oktober. Hold av datoene!
  • Styret og senterledelsen skal ha strategisamling 6.-7. mars.
Kalenderen i erommet vil bli oppdatert så snart datoer er fastlagt.
Styremøte-desember-2017_JUST
Styret på omvisning i høyspenningshallen ved SINTEF Energy Lab
under styremøtet i desember 2017. Foto: SINTEF/Gerd Kjølle

Nytt fra Forskningsrådet

FME Samfunn

Forskningsrådet har lyst ut Forskningssenter for miljøvennlig energi innenfor samfunnsvitenskap (FME Samfunn) med oppstart i 2019/2020.

Studie av effekter av forskning

Forskningsrådet setter nå i gang et prosjekt for å gjennomføre en studie av effekter av energiforskning og har bedt FMEene om å bidra.

Bakgrunn: Økende krav om å synliggjøre effekter og nytte av offentlige forskningsmidler. Målet med studien er å dokumentere det økonomiske potensialet; markedspotensial og omsetning.

Site visit til FMEene

Våren 2018 vil Forskningsrådet gjennomføre site visits ved FMEene.

19. april kommer de på besøk til CINELDI: "Site visits er en del av Forskningsrådets oppfølging av FME-ene. Besøkene er en fin måte å bli informert om aktiviteten i sentrene og å ha en dialog om spørsmål knyttet til senterdrift, finansiering av forskning og andre relevante spørsmål."

Fra CINELDI deltar senterledelsen, representanter fra vertsinstitusjonen (SINTEF Energi) og representanter fra styret/brukerpartnere.
CINELDI-Nyhetsbrev-Bunnblokk