Formål:

Bli kjent med hverandre, etablere partnerskap og bygge opp partnerskap som utfyller dine kompetanseområder og bringer alle parter et langt skritt videre fram til nye forretningsområder.

 

---

EU-nettverket NorEUnergy og Forskningsrådet ønsker å legge til rette for at bioenergi- og petroleumsbedrifter kan finne sammen om nye forretningsmuligheter som kan utløse innovasjonsmidler fra EU. Dette vil gjøres i samarbeid med Trøndelags Europakontor (HORISONT 2020 Trøndelag), Osloregionens Europakontor (VIKEN EU-NETTVERK) og Innovasjon Norge.

Workshopen vil legge til rette for at bedrifter fra bransjene sammen lærer mer om:

• Teknologiske utfordringer og muligheter hvor man kan få til mere sammen enn hver for seg

• Finne relevante utlysninger i EU

• Drøfte hvor eller i Europa man kan finne gode samarbeidspartnere (krav ved EU-støtte)

---

Hvorfor?

Mange olje/gass-leverandører har lenge hatt stabile markeder, men trenger nå å bruke kunnskapene og teknologien i nye sammenhenger. Bio-basert industri er fortsatt ung og mangler etablerte markeder/kunder.

---

For hvem?

Store og mindre industribedrifter. Særlig de som mangler nettverk i Europa og som leter etter noe nytt.

---

Hvor og når?

Workshop 1: Oslo, 15. juni 

Oslo (Norges Forskningsrådet – Drammensveien 288, Lysaker)

Bli kjent med hverandre, etablere norske partnerskap og informasjon om finansieringsmuligheter i EU

Workshop 2: Brussel, 14. september (tentativt dato)

Etablering av europeiske partnerskap og konsortiebygging

---

Mål med begge Workshop'ene

•  Bli kjent med hverandre og peke på felles og komplementære områder for mulig samarbeid, f. eks. innen korrosjon, rørsystem, prosessutvikling, prosessoppskalering, forbrenningsprosesser og biocrude oppgradering

• Motta informasjon om europeiske finansieringsmuligheter og å jobbe tverrfaglig med noen konkrete Horisont 2020 utlysninger, som en øvelse

• Koble sammen norske og europeiske bedrifter

---

PROGRAM WORKSHOP 1

11:30 Minglelunsj

12:15 Velkommen og runde rundt bordet

12:30 Bakgrunn for workshopen og potensialet ved involvering av tverrfaglige sektorer

12:50 H2020 deltagelse er mulig og nyttig! – Borregaard sine erfaringer med bruk at EU's støtteprogrammer for FoUoI

13:05 Bioenergiindustri: ekspertise og utfordringer

13:15 Olje- og gassindustri: ekspertise og utfordringer

13:25 Introduksjon til Horisont 2020 og relevante finansieringsmuligheter

13:45 Kaffe/Te pause

14:00 Relevante Horisont 2020-temaer i perioden 2018-2020

14:15 Gruppediskusjon og oppsummering

15:30 Avslutning

 

 

---

 

Kontaktperson: Seniorforsker Berta Matas Güell

 

Ny påmeldingsfrist

Påmelding innen 1. juni til Berta Matas Güell