Industry meets Science, torsdag 15. juni 2017

Integrerte løsninger for drift og vedlikehold i offshore vind tar fart. Hvilke muligheter gir digitalisering i offshore vind?

Torsdag 15. juni 2017
13.00 - 16.00 (Kaffe fra 12.30)

Lysbuen, 5 etg, SINTEF Energi, Sem Sælands vei 11

Agenda og påmelding

---

More information on NOWITECH and activities

• NOWITECH annual report 2015

• Nowitech on SINTEF Energy Blog

• Industry meets Science seminar series

Contacts:

• Centre Director John Olav Giæver Tande, SINTEF Energy Research

• Centre Manager Hans Christian Bolstad, SINTEF Energy Research

All NOWITECH Newsletters