CINELDI-Nyhetsbrev-Toppblokk

I dette nyhetsbrevet kan du lese om årsrapporten for 2017 som gir noen høydepunkter av resultater, CINELDI-prisen, viktige datoer og arrangementer, partnerseminar – "hjemme hos", rapportering 1. tertial og PhD/postdoc-stillinger i CINELDI.

Årsrapport

Årsrapporten fra CINELDI for 2017 er klar. Her kan du blant annet lese om resultater fra 2017.

Du finner den som webversjon, her ligger også komplett årsrapport som pdf.
Forside_ny_400

CINELDI-prisen

CINELDI vil for første gang i år dele ut CINELDI-prisen. Det vil skje på CINELDI-dagene i oktober. Innovasjonskomiteen under ledelse av Grete Håkonsen Coldevin sier dette om prisen:

CINELDI prisen skal feire at vi har mye å glede oss over i dette enestående forskningssenteret.

- En som er god til å formidle, som har skrevet en solid fagartikkel, som har gjort en nyttig analyse, brukt mulighetene i smartgridlaben, sparket i gang et glitrende test-prosjekt, eller har vist sterkt engasjement på samlinger. Alle som utmerker seg på en god måte kan være kandidater for CINELDI-prisen.

Og vi vil trekke ut en vinner blant dem som tar seg bryet med å nominere gode kandidater.

Formålet med prisen er enkel: Prisen skal skape inspirasjon i CINELDI-partnerskapet og bidra til synlighet utenfor den aktive kjernen.

Du som ønsker å nominere kan også gjøre det enkelt.

Det holder med en epost som begynner med "Jeg har lagt merke til at…[han/hun] har…[kort beskrivelse]. Og som du mener fortjener en avslutning i mailen a la:
Dette synes jeg fortjener positiv oppmerksomhet under CINELDI-dagene og hadde vært fint å skape "blæst" om til verden utenfor FMEen!"

I år favner vi bredt – ingen avgrensning -- til neste år setter vi opp et par områder nominasjonen skal skje innenfor. – Dere er herved advart. Mer informasjon følger.
Premiesløfe_v1

Viktige datoer og arrangementer

Det planlegges samlinger (workshops) i alle arbeidspakkene i vår. Samlingene vil være i Trondheim. Følgende datoer er planlagt:
 • 2. mai: Mikronett (WP4)
 • 3. mai: Scenarier for fremtidens distribusjonsnett (WP6)
Påmelding til 2.- 3. mai gjøres via denne linken innen 20. april: https://www.sintef.no/projectweb/cineldiregistrering/
 • 4. juni: Smart grid development and asset management (WP1)
 • 5. juni: Smart grid operation (WP2)
 • 12. juni: Fleksibilitet og pilotprosjekt (WP3/5)
 • 23.-24. oktober: CINELDI-dagene

Partnerseminar – " hjemme hos"

Et partnerseminar "hjemme hos" betyr at representanter fra ledelse og forskning i CINELDI besøker utvalgte brukerpartnere. FME CINELDI som helhet og pågående forskning presenteres for en større gruppe av ansatte hos brukerpartneren.

Målsettingen er å
 • orientere om det arbeidet som foregår i CINELDI
 • spre informasjon om virksomhetens egen FoU og utviklingsarbeid ut i organisasjonen.
 • forankre CINELDI hos ledelse / lederteam hos brukerpartneren
 • diskutere problemstillinger som brukerpartner ønsker å bruke CINELDI til for å utvikle eller løse (inkl. piloter).
 • Diskutere hva som skal til for å få til innovasjon gjennom CINELDI.
Det første partnerseminaret planlegges hos Hafslund Nett før sommeren.

Pilotprosjekter

NTNU og Hafslund samarbeider om å teste et nytt vernkonsept i Smart Grid laben. Hafslund har også installert, og skal teste, et kabelovervåkningssystem på 6 kabelstrekninger. Nytteverdien av et slikt system skal studeres i WP1.

Pilotprosjektet "Fremtidens digitale nettstasjon" er under planlegging i et samarbeid mellom ABB og WP1-/WP2- ledere om funksjonalitet som er aktuell å teste og strukturering i delprosjekter. Det nærmer seg at nettselskapene blir trukket inn i planleggingen.

I WP3/WP5 workshopen 12. juni skal det jobbes med planlegging av piloter innen fleksibilitet.

CINELDI har utpekt en pilotprosjektkoordinator (Magne Lorentzen Kolstad fra SINTEF Energi) som deltar fra CINELDI i Demo Komiteen til Smartgridsenteret.
Trafo-side-25

Rapportering 1. tertial

Tertialrapportering nærmer seg. Alle partnere skal rapportere faglige aktiviteter, og fremdrift og pådrag. Opplegget er beskrevet i eRoom

Frist: 6. mai.

PhD/Postdoc i CINELDI

10 stillinger er nå besatt og 9 av disse har startet. Du kan se temaene nederst på denne siden.

Kanskje du møter noen av disse under CINELDI-dagene (23.-24. oktober).
CINELDI-Nyhetsbrev-Bunnblokk