Toppblokk-600x197

# 1 2020

HighEFF_infografikk_2

Welcome to PhD/Post.doc seminar – Wednesday 18 March

Scandic Lerkendal, Trondheim

We invite industry, partners and PhD/PD supervisors to our PhD/PD seminar, where our PhD/PD candidates will present their research and current findings. If you are involved in R&N in industry, you do not want to miss this! Welcome to Scandic Lerkendal in Trondheim.

For more information, visit this page.

HighEFF Short Course on Heat integration

This one-day course spans from well-established methods for increased energy efficiency through improved heat integration to more recent methods for energy integration where both thermal (heating and cooling) and mechanical (power) energies are taken into consideration. The course will be held on March 19 at Scandic Lerkendal and is open to all HighEFF Partners.

For more detail on course content and registration, visit this page.

Matias Vikse disputerer 20. februar

Matias Vikse er første PhD kandidat som er utdannet fra HighEFF. Hans arbeid har blant annet vært å utvikle robuste simulerings- og optimaliseringsmodeller for LNG prosesser. Gjennom et lengre opphold ved MIT og samarbeid med Professor Paul Barton’s gruppe er et nytt rammeverk for såkalt «Nonsmooth Analysis» tatt i bruk. Dette gjør det mulig å etablere gradient-informasjon (deriverte) også for modeller som beskriver ikke-glatte fenomener i prosesser, så som fase-overganger og endring av strømningsregimer. I tillegg er metodikken benyttet til å utvikle optimaliseringsmodeller for simultan integrering av arbeid og varme, et nytt fagområde som betegnes Work and Heat Exchange Networks (WHENs).

Hans arbeid, som har vært knyttet opp mot RA1 Methodologies, har resultert i hele 16 journal-publikasjoner hvorav 5 som første-forfatter. Matias er nå ansatt som forsker hos SINTEF Energi hvor han fortsatt vil bidra faglig inn i HighEFF.

Disputas vil være 20. februar kl. 13.15 på Disputasrommet / Hovedbygget NTNU og tittel på avhandlingen er: A Nonsmooth Approach to Modeling and Optimization– Applications to Liquefied Natural Gas Processes and Work and Heat Exchange Networks. Det er også mulig å følge prøveforelesingen kl. 10.15 samme dag og sted.

HighEFF ønsker lykke til på den store dagen.

Norsk Kjøleteknisk møte 2020 - 18 - 20 mars 2020

Norsk kjøleteknisk møte arrangeres av Norsk Kjøleteknisk forening (NKF) og er en av de viktigste møteplassene for kuldebransjen. Leder for NKF er professor Amin Hafner, som også leder forskingsområdet RA2 Components som dekker fagområdet "naturlige arbeidsmedier" i HighEFF.

Årets program setter søkelys på bruk av naturlige kjølemedier i kuldeanlegg, sikkerhet og gjeldene (og kommende) regelverk for bransjen og betydning av dette.

FME HighEFF er representert med forsker Ángel Álvarez Pardinãs (NTNU) som presenterer siste nytt innen utviklingen av CO2 kjølere med ejektorteknologi, og PhD student Håkon Selvnes (NTNU) som vil presentere termiske kuldelager for CO2 anlegg og første måleresultater fra dette arbeidet. I tillegg vil sjefforsker Petter Nekså (SINTEF) holde innlegg om siste nytt fra HighEFF og viktige resultater fra 2019.

HighEFF Contacts:

Centre Manager: Petter Røkke
Editorial: Ingrid Camilla Claussen
Feel free to share this copy with a colleague or friend. Anyone can subscribe to the newsletter, there is a Subscribe-site on our blog.

Kind regards
Petter E. Røkke
FME HighEFF Center Director

Our website is up and running. We will use the website to announce upcoming events and workshop, meetings and conferences, news and results. I hope you will find the website interesting and informative and that you will use it frequently.

HighEFF Website

Bunnblokk-3
facebook twitter