CINELDI-Nyhetsbrev-Toppblokk

Finding Smart Grid driving forces and how they affect Smart Grid development

To integrate an increasing amount of distributed electricity generation from renewable sources, electrification of transport and more efficient power and energy use, we must digitalise and modernise the electricity distribution grid. A transition to the future Smart Grid is necessary. … Read more
Finding Smart Grid driving forces and how they affect Smart Grid development

Eksperter fra Europas fremste smartgrid laboratorier møttes i Trondheim

I oktober arrangerte CINELDI workshop i samarbeid med EU-prosjektet ERIGrid om co-simulering og hardware-in-the-loop (HIL) testing. Tretti forskere og industripartnere fikk lære om og dele erfaring og kunnskap gjennom presentasjoner og demoer, samt omvisninger på Smartgrid-laboratoriet og SINTEF Energy Lab. Co-simulering er relevant for problemer der flere typer systemer virker … Read more
Eksperter fra Europas fremste smartgrid laboratorier møttes i Trondheim

Tester batteri i nettet

I samarbeid med CINELDI tester Lyse Elnett ut om batterier kan egne seg som spenningsstøtte i lavspentnettet. Lyse har plassert ut et batteri på Ims i Sandnes, som ble satt i drift i august i år. Så langt fungerer batteriet godt og bidrar til å holde spenningen stabil, selv om responstiden ikke er så rask som ønsket.

Les mer om pilotprosjektet og mange andre saker om CINELDI i Energiteknikks forskningsbilag.
Energiteknikk-bilag-CINELDI-forside

CINELDI-dagene

13.-14. november var til sammen ca 70 personer fra partnerne i CINELDI samlet på Hell utenfor Trondheim.

Et av temaene den første dagen var scenarier og vegkart (transisjonsstrategi) for utviklingen av fremtidens distribusjonsnett mot 2040. Det ble gode diskusjoner, og mange innspill til hva som bør inngå i en slik overordnet strategi fra CINELDI.

Under middagen ble CINELDI-prisen for 2019 delt ut til Skagerak Nett og Eivind Gramme for deres engasjement i senteret.

Les mer i denne bloggen:
"CINELDI-prisen 2019 - Å få nytte fra forskningen er viktig"

Hele dag to ble viet til pilotprosjekter, og deltakerne fikk høre om alle pågående og planlagte pilotprosjekter i CINELDI.

CINELDI-konferansen

Future Electricity Distribution Grid R&D

Neste års konferanse blir 21. april 2020 på Britannia Hotell i Trondheim - Hold av datoen.

Tema for konferansen blir:
Hvordan legge til rette for storstilt elektrifisering av samfunnet?

Program og lenke til påmelding vil komme på denne siden.

Følg med på CINELDIs webside eller CINELDI_FME på Twitter for oppdateringer om konferansen.
tonje 5
Send gjerne nyhetsbrevet videre. Det er mulig å abonnere på nyhetsbrevet, påmelding finner du på denne siden.
facebook twitter 
CINELDI-Nyhetsbrev-Bunnblokk