CINELDI-Nyhetsbrev-Toppblokk
Desember 2023

Forskningsminister fikk høre om CINELDIs arbeid

Da forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch besøkte SINTEF Energy Lab denne uka, fikk hun høre om CINELDIs forskning, og hvordan fleksibilitet og digitalisering kan bidra til å utnytte strømnettet i hele landet.
Sal med mange folk

CINELDI-dagen 2023

I slutten av november deltok rundt 100 personer på årets åpne CINELDI-dag. I fjor åpnet vi opp denne fagdagen for aktører som ikke er partnere i senteret, og det har vært vellykket. Skal vi få til gode løsninger som setter strømnettet i stand til å håndtere alle endringene som kommer, må forskere, nettbransjen og teknologileverandører dele sin kunnskap og samarbeide godt.
Les mer

CINELDI-prisen 2023

Sven Arild Kjerpeseth og Linja er årets vinnere av CINELDI-prisen. Sven Arild har vært trofast til stede i CINELDI-perioden med mange gode bidrag på ulike arenaer. Linja er en aktiv brukerpartner i senteret og en veiviser og rollemodell for andre.
Les hele begrunnelsen på LinkedIn
Webinar:

Tilstandskartlegging og feilsøking ved hjelp av droner

19. desember holdes et webinar om praksis og erfaring med bruk av droner til tilstandskartlegging og feilsøking i luftnettet, basert på intervju med seks nettselskaper
Les mer og meld deg på

Video om strømnettet i elektrifiseringen

CINELDI har laget en kort video som viser hvilken rolle strømnettet har for å nå klimamålene og hvilke utfordringer nettet står overfor i elektrifiseringen av stadig flere deler av samfunnet vårt.
Se filmen

Forsyningssikkerhet var tema i talkshowet Nyans

- Vi kan ikke ta forsyningssikkerhet for gitt, sa Gerd Kjølle da hun gjestet NTNU-talkshowet Nyans.
Se episoden
Send gjerne nyhetsbrevet videre.
Ønsker du å abonnere på nyhetsbrevet -
påmelding finner du på denne siden.
linkedin 
Bunnblokk-CINELDI-2023