Toppblokk-600x197

#3 - 2019


Dear HighEFF Friends


Welcome to HighEFF newsletter. Here we will present the most recent activities in the centre and the most recent blogs published.

Feel free to forward the newsletter in your organization and network. For registration to the newsletter, you may subscribe at this page. If you do not wish to receive the newsletter you may unsubscribe on the link at the bottom of the newsletter.

Kind regards
Petter E. Røkke
FME HighEFF Center Director

Er aluminiumelektrolyse med inerte anoder en blindvei?

Hall-Héroult prosessen er i dag enerådende i produksjon av primæraluminium. Prosessen ble patentert i 1886. Siden da har det selvsagt vært mange forbedringer i ytelse, skala og energiforbruk, men prinsippet er fremdeles det samme. Problemet med prosessen er at den produserer mer CO2 enn den produserer aluminium. Om man klarer å bytte ut karbonanodene med inerte anoder kan man eliminere CO2 fra …
Read more

Utnytte industriell overskuddsvarme med termisk lager

I industrien er det mye behov for varme: Blant annet skal metall smeltes, melk pasteuriseres og olje raffineres. Faktisk kan industrielle prosesser være en kilde til varme i seg selv, men disse prosessene produserer typisk mer varme enn det er behov for på anlegget og i nærliggende industrier og boliger. Derfor er dette varme som ofte ikke brukes på en kostnadseffektiv måte …
Read more

100 % fornybar oppvarming og kjøling i Europa i 2050?

Intet mindre enn full dekning av varme- og kjølebehov i Europa i 2050 med fornybar energi er målet til energiteknologi- og innovasjonsplattformen RHC-ETIP Fornybar oppvarming og kjøling. ETIP står for European Technology and Innovation Platform, og er opprettet av EU-kommisjonen for å samle ulike ekspertaktører innen energisektoren. Ekspertpanel fra flere områder skal løse dette Dette inkluderer individuelle bygninger (uten tilknytning …
Read more

Kan kloridprosessen erstatte Hall-Héroult for aluminiumproduksjon?

I dag er Hall-Héroultprosessen enerådende i produksjon av aluminium. Den går ut på å framstille aluminium ved elektrolyse; aluminiumoksid blir løst i en kryolittbase (Na3AlF6) og deretter redusert til aluminium elektrolytisk ved omtrent 960 °C. Selv om … Read more

HighEFF Contacts:

Centre Manager: Petter Røkke
Editorial: Ingrid Camilla Claussen

HighEFF Website

Bunnblokk-3
facebook twitter