CINELDI-Nyhetsbrev-Toppblokk
Kjære leser,

Velkommen til CINELDIs nyhetsbrev. Her vil vi presentere de siste aktivitetene i senteret og de nyeste bloggene vi har publisert.

Send gjerne nyhetsbrevet videre. Det er mulig å abonnere på nyhetsbrevet, påmelding finner du på denne siden. Ønsker du ikke å motta nyhetsbrev fra CINELDI fremover, er det mulig å melde seg av, se nederst i nyhetsbrevet.

CINELDI Annual Report 2018

1. april ble årsrapporten for 2018 sendt Forskningsrådet.

Du kan lese årsrapporten på CINELDIs webside

CINELDI_forside_1000

CINELDI Conference 2019
- Future Electricity Distribution Grid R&D


9. april arrangeres den første CINELDI-konferansen "Future electricity distribution grid R&D" med internasjonale key-notes, faglige presentasjoner og diskusjoner. Konferansen vil ha to hovedsesjoner:
  • Flexible resources to facilitate the smart grid transition
  • Smart grid communication and cybersecurity
I neste nyhetsbrev vil vi presentere høydepunkter fra konferansen.

Elektriske biler i Norge og potensialet for forbrukerfleksibilitet

Overgang til utslippsfri transport kan gi ca. 1,5 mill. private elbiler innen 2030 og føre til et energibehov på 4 TWh, noe som utgjør en 3 % økning i strømforbruket i Norge. Denne bloggen presenterer resultater fra CINELDI/ ModFlex-prosjektet, ... Read more

Microgrids: What are they, virtual impedance and a control concept for inverters in islanded microgrids

Due to the desire to shift towards a more sustainable energy system, new renewable energy sources are being integrated in the distribution grid, which challenges the traditional grid infrastructure. Microgrids are seen as a promising building block for realizing the future, smart, distribution grid … Read more
CINELDI-Nyhetsbrev-Bunnblokk
facebook twitter