CINELDI-Nyhetsbrev-Toppblokk
Forsyningssikkerhet, fleksibilitet og dronebilder - nyhetsbrev fra CINELDI, februar 2023
Smartgrid-2

Forsyningssikkerhet avgjørende for å lykkes med elektrifisering av Norge

– Det er flott at regjeringen setter forsyningssikkerhet på dagsorden, uttalte Gerd Kjølle, CINELDIs senterdirektør og sjefforsker i SINTEF da regjeringen presenterte forslagene til nye styringsmekanismer for vannkraftprodusenter i slutten av januar.

– Sikker kraftforsyning er viktig for vårt moderne samfunn, og helt avgjørende for å lykkes med elektrifisering og det grønne skiftet. Men forsyningssikkerhet handler også om strømnettet, og om digitalisering, cybersikkerhet og klimaendringer.
Les mer
bilde av lyspære med ikoner for ulike former for fleksibilititet

Hva er fleksibilitet og hvordan kan det bidra til nytte i kraftsystemet?

Fleksibilitet har en verdi hvis det bidrar til besparelse eller forbedret kvalitet i kraftsystemet, og verdien av fleksibilitet er knyttet til hva den brukes til.

For å kunne vurdere hva fleksibilitet kan bidra med inn i kraftsystemet, er det viktig å vite hva fleksibilitet er.
Les mer
drone

Dronebilder og AI kan gjøre det både raskere og billigere å vedlikeholde strømnettet

I CINELDI-piloten "Maskinlæring i inspeksjon av strømnettet" har Agder Energi Nett gjort seg noen erfaringer med bruk av dronebilder og kunstig intelligens. Piloten har gitt dem verdifull innsikt i hvordan bildeanalyse fungerer samt viktig bestillerkompetanse.
Les mer
Heimdall-pilot_workshop

Workshop med Heimdall Power-pilot

Alle involverte i pilotprosjektet, som ledes av Heimdall Power, møttes til en inspirerende workshop i midten av januar.

Nettselskapene som deltar i denne piloten har ulik bakgrunn og innfallsvinkler, men alle er opptatt av å utnytte fleksibilitet på systemnivå. Når teknologileverandører, flere nettselskap og Statnett jobber sammen på tvers, får man til et ordentlig løft i og for både bransjen og strømnettet.

Les mer om piloten
CINELDI-profilillustrasjon,-logo-og-navn

Kommende workshoper

Disse to workshopene er åpne for alle å melde seg på:

Workshop om jordfeilhåndtering med AMS

CINELDI inviterer til åpen workshop 15. februar om tema jordfeilhåndtering med AMS på NTNU i Trondheim. Workshopen blir arrangert for å samle kunnskap og erfaringer rundt tema for raskere å få merverdi fra AMS-målere.

Sted: Trondheim
Tid: 15.02.2023, kl 10–16
Mer informasjon og påmelding

FlexPlan - Resultater fra prosjektet

CINELDI har samarbeidet med det EU-finansierte prosjektet FlexPlan om utvikling av metodikk og verktøy for nettplanlegging hensyntatt fleksibilitetsressurser.

Sted: Digitalt (Teams)
Tid: 20.02.2023, kl 13–15
Mer informasjon og påmelding

Elbil_strømnett_shutterstock_2034383720_web

Smartere ladepriser er effektiv nødhjelp til strømnettet

Strømnettet vårt trenger avlastning i periodene «alle» bruker strøm. Varierende priser for hurtiglading av elbil kan være en av løsningene, viser forskning fra forskningsprosjektet FuChar.
Les mer
shutterstock_1260655216_2000
Nytt Pilot-E-prosjekt:

Fleksibel strømbruk hos bedrifter kan avlaste strømnettet

Flex-E er et nytt forskningsprosjekt CINELDI kommer til å samarbeide og dele erfaringer og resultater med. Flex-E skal finne løsninger som kan avlaste og gi fleksibilitet i de mest intense timene i kraftsystemet.
Les mer
Send gjerne nyhetsbrevet videre.
Ønsker du å abonnere på nyhetsbrevet -
påmelding finner du på denne siden.
linkedin 
Bunnblokk-CINELDI-2023