CINELDI-Nyhetsbrev-Toppblokk
November 2022
IMG_2191-2_2_web

CINELDI-dagene: Hvordan får vi til overgangen til fremtidens strømnett?

Hvor går veien videre for å få til et strømnett som er fleksibelt, intelligent, robust og kostnadseffektivt? Det var det store spørsmålet under årets CINELDI-dagene, der den første av de to dagene i år var åpen også for andre som ikke er medlemmer i forskningssenteret.
Les mer
Strømmast og trær har falt over veien

Ett steg nærmere et strømnett som kan fikse seg selv

Vi har utviklet to nye metoder som kan brukes til å nøyaktig lokalisere jordfeil i ujordede systemer.

Les mer
Webinar Cineldi

Åpen webinarserie

Vi er godt i gang med den internasjonale engelskspråklige webinarserien om hvordan distribusjonsnettet kan tilpasses for å legge til rette for en storstilt elektrifisering av samfunnet.

Neste webinar er 12. desember: "How can the distribution grid be adapted to facilitate a large-scale electrification of the society?"
IMG_6892_web

CINELDI deltar aktivt i energi-debatten

Forskerne fra CINELDI er tydelig til stede med faktabaserte innspill til energidebatten. I august deltok vi på Arendalsuka om strømnettet – den glemte brikken i det grønne skiftet, og om forsyningssikkerhet – Hvor sårbart er vårt elektriske energisystem?

FME CINELDI har også deltatt med flere med innlegg i en workshopserie om Energikrisen i samarbeid med flere andre FME-er og de to vitenskapsakademiene NTVA og DNVA.

Under Smartgridkonferansen i september var det flere fra CINELDI som holdt innlegg. På bildet ser du NTNU-professor Olav B. Fosso som oppsummerer CINELDI-resultater så langt.

Resultater og eksempler fra CINELDI ble presentert på en workshop i regi av SINTEF Energi og Energi Norge i begynnelsen av november. Forbedret planlegging av distribusjons- og transmisjonsnett hensyntatt fleksible ressurser var temaet for disse dagene.

CINELDI har også gitt innspill til Strømnettutvalget og NOU 2022:6 Nett i tide, Energi21-strategien og arbeidet til Energikommisjonen om strømnettet sin betydning i det grønne skiftet, viktigheten av ta i bruk fleksibilitet og digitale løsninger for å utnytte det strømnettet vi har best mulig, og samtidig ivareta forsyningssikkerheten for elektrisk kraft.
ovn termostat sparegris

Strømsparetips

Hanne Sæle, forsker og leder av arbeidspakke 3 i CINELDI, gir tips om tiltak som kan bidra til å redusere strømforbruket til ulike elektriske apparater i en husholdning. Strømsparetipsene har fokus på tiltak man gjør ved anskaffelse, tiltak knyttet til atferd (manuelle endringer) og tiltak basert på automatikk (styringssystemer).

Les mer

Hold deg oppdatert

Om du følger oss på LinkedIn får du se litt av hva vi deltar på. Her deler vi også nye blogger med resultater fra forskningen i CINELDI
Send gjerne nyhetsbrevet videre.
Ønsker du å abonnere på nyhetsbrevet -
påmelding finner du på denne siden.
facebook twitter linkedin 
Bunnblokk CINELDI