CINELDI-Nyhetsbrev-Toppblokk
Nytt fra CINELDI, juni 2023

Norske referansenett for realistiske problemstillinger i strømnettet

I CINELDI har vi laget de første referansenettene som illustrerer ekte norske strømnett. Dette er datamodeller som kan brukes av alle, og som støtter en kostnadseffektiv overgang til fremtidens fleksible, intelligente og sikre strømnett.
Les mer

Hvorfor publisere nett- og lastdata?

De siste årene har det blitt stadig mer populært med åpen forskningspublisering – også innen kraftbransjen. Det handler om å gjøre forskning mer transparent og enklere å validere gjennom at både forskningsdata, forskningskode og evt. programvare gjøres åpent tilgjengelig.
Les mer
Fra venstre: Mattia Marinelli (Danmark), Madeleine Gibescu (Nederland), Kari Mäki (Finland), Bruce Mork (USA), Magnus Korpås (Norge og leder av komiteen), Gianni Celli (Italia). Foran: Gerd Kjølle (Norge og senterleder) og Anne Remke (Tyskland).

Vitenskapelig komite på to-dagers workshop

CINELDIs vitenskapelige komité deltok på en workshop, sammen med PhD-kanditater og postdoc i begynnelsen av juni. Fleksibilitet og hvordan vi kan skalere opp, samt diskusjon rundt barrierer og muligheter i de ulike landene ble diskutert under denne to-dagers samlingen. CINELDIs transisjonsstrategi var også et tema. I tillegg diskuterte vi hvordan forskningssamarbeidet kan fortsette.
Per-Oddvar Osland

Forskningens plass i nettselskapene

Nettbransjen står overfor store utfordringer de må håndtere. Å delta i forskningsprosjekter og ta i bruk nye løsninger kan bidra til å løse noen av dem. Les intervju med Per-Oddvar Osland, ny representant i CINELDIs styre og ny i rollen som forskningsleder i Glitre Nett.
Les intervjuet
Digitalisation of electricity grid

Cybersecurity in the electricity grid

Vi må forstå hvilke trusler og sårbarheter som den digitale transisjonen av strømnettet fører med seg for å kunne ta kontroll over risikoen. I dette blogginnlegget får du et overblikk over hva CINELDI har forsket på innen cybersikkerhet.
Les mer
strømnett med oransje-lysende kabler, foto

Når er straumnettet fullt?

Straumnettet må utnyttast betre for å få til elektrifiseringa av samfunnet. Nettet er fullt, seiast det ofte, men korleis finn vi ut når og kvar det er att plass i nettet til å kople til meir elektrisitetsforbruk?
Les meir
mann med kabler i en fabrikk

Økt tempo i avkarboniseringen av Norge med industriell fleksibilitet

For å virkelig utnytte potensialet i industriell fleksibilitet, er det nødvendig med insentiver, motivasjon, kunnskap og fokus fra politikere og nettoperatører.
Les mer

Kommende arrangement

Den internasjonale webinarserien vår starter opp igjen til høsten. Følg med på nettsiden, LinkedIn og nyhetsbrev for program.

CINELDI-dagene, med åpen dag, er 28. november 2023. Påmelding kommer etter hvert på nettsiden.

Følg oss på LinkedIn

Følg oss gjerne på LinkedIn for å få nyheter fra oss jevnlig.
Send gjerne nyhetsbrevet videre.
Ønsker du å abonnere på nyhetsbrevet -
påmelding finner du på denne siden.
linkedin 
Bunnblokk-CINELDI-2023