CINELDI-Nyhetsbrev-Toppblokk

Hvordan kan vi lykkes med automatisk strømstyring?

Automatisering av strømforbruket kan være nøkkelen til et mer bærekraftig strømnett. Prosjektet Social License to Automate undersøker hvordan vi kan få befolkningen til å akseptere styring av strømforbruket deres.

Read more
Modeller av en bensinpumpe og en ladestasjon i en barnehage på Ranheim. Foto.

Årsrapporten for 2021 er klar

Årsrapport CINELDI 2021

Nytt pilotprosjekt med Heimdall Power og Linja

Det skjer mye spennende i de ulike pilotprosjektene våre. Heimdall Power installerte sine neuroner hos nettselskapet Linja i mars. Målet med disse neuronene er å måle den faktiske kapasiteten som er i nettet til enhver tid. Pilotprosjektet vil på denne måten kunne undersøke hvordan ytre faktorer som vær, temperatur og vind påvirker strømnettet.
Installør med sensor

Pilotprosjektet med Lede ved Skagerak Energy Lab har blitt fullført. Et batteri på taket av Skagerak Arena har fungert som nødreserve for den lokale strømforsyning siden 2019. Dette pilotprosjektet gikk ut på å teste om batteriet og de tilhørende solcellepanelene kan fungere som fast frequency reserve (FFR) for et større område.

Piloten var en suksess og batteriet er nå en integrert del av strømnettet i området. Dette kan du lese mer om i årsrapporten for 2021.

Workshop og seminarer

CINELDI arrangerer jevnlig konstortieinterne webinarer. I tillegg har vi i vår vært aktive med flere åpne workshops og seminarer i samarbeid med Smartgridsenteret og FME NTRANS.


Denne våren samarbeider vi også med NTVA og flere andre forskningssentre i en seminarserie om energikrisen i Europa. Det neste seminaret i denne serien arrangeres i Oslo fredag 13. mai.

CINELDI Workshop


Den 25. og 26. april arrangerte vi CINELDI Workshops for konsortiet på Britannia Hotel i Trondheim. Dette ble to innholdsrike dager med gode diskusjoner om behovene for forskningen, oppdatering om resultater fra forskningen og pilotaktivitet som foregår i CINELDI.
Gerd Kjølle presenterer
Rundbordssamtale under workshop
Send gjerne nyhetsbrevet videre.
Ønsker du å abonnere på nyhetsbrevet -
påmelding finner du på denne siden.
facebook twitter linkedin 
CINELDI-Nyhetsbrev-Bunnblokk