Toppblokk-600x197

# 3 2022

HighEFFLab har revitalisert
Avvanningslaboratoriet ved SINTEF og NTNU

HighEFFLab har gitt mulighet for investering i nytt og innovativt tørkeutstyr til bruk i utnyttelse av nye marine produkter som tang / tare og økt utnyttelse av restråstoff i marin og grønn næringsmiddelsektor. Bærekraftig matproduksjon er viktig for norsk industri med tanke på lønnsomhet og miljø, og bærekraftig matproduksjon til verdens befolkning er en viktig brikke … Read more
To forskere står ved en tørkemaskin i et laboratorie.

Strømkrise og matkrise:
Kan veksthus bidra til økt selvforsyning i Norge?

Mennesker på flukt og en global matkrise under oppseiling. Kan dyrking av frukt og grønt i veksthus bidra til økt selvforsyning i Norge? Covid-19-pandemien har avdekket vår sårbarhet når det gjelder forsyningssikkerhet og import av matvarer. Nå er det krig i Ukrainia og flere diskuterer … Read more
Bilde av en person som bærer en kasse med grønnsaker i et veksthus. En person i bakgrunn.

Julia Nataly Jimenez-Romero

defended her academic thesis Reduction of Industrial Energy Demand through Sustainable Integration of Distributed Energy Hubs in February 2022 as part of the doctoral work at the University of Manchester for the degree of Doctor of Philosophy in the School of Science and Engineering, department of Chemical Engineering and Analytical Science. We wish her all the best for the future and in a new position.

TMS konferanse i Anaheim, California

Picture1
Den årlige TMS (The Minerals, Metals and Materials Society) konferansen som holdes i de forskjellige statene i USA samler tusenvis av ingeniører, forskere, bedriftsledere og andre fagfolk innen mineraler, metaller og materialteknologi for en omfattende, tverrfaglig utveksling av teknisk kunnskap. Møtet i 2022 ble holdt i Anaheim, California, USA, 27. februar til 4. mars.

Asbjørn Solheim og Samuel Senanu med støtte fra forskningssenteret HighEFF i Trondheim bidro med to publikasjoner og en påfølgende presentasjon på TMS konferansen og utstilling 2022. De to publikasjonene var knyttet til konseptet for resirkulering av avgasser fra aluminiumelektrolyseovner. Den første publikasjonen undersøkte svovelsyreduggpunktet for å kunne si noe om dannelse av svovelsyre under resirkuleringen. Den andre publikasjonen så på muligheten for å bruke en lavtemperatur CO til CO2-katalysator for å redusere risikoen for alt for høyt CO-konsentrasjon i elektrolysehallen. Mulighetene og utsiktene ved bruk av konseptet for resirkulering av avgasser som et skritt i fremtidens karbonfangst og -lagring for aluminiumsindustrien ble diskutert i disse publikasjonene.

Til tross for Covid-19 restriksjoner var det fortsatt mange som deltok fysisk på konferansen og det ble mye engasjement under presentasjonene og diskusjonene. Vi ble møtt med mange spørsmål om arbeidet som gjøres i HighEFF og generelt i Norge rundt det grønne skiftet, fornybar energi, osv. Samuel Senanu deltok også i en paneldiskusjon om temaet posisjonering av aluminiumsindustrien for et grønnere samfunn.

HighEFF Contacts:

Centre Manager: Petter Røkke
Editorial: Ingrid Camilla Claussen
Feel free to share this copy with a colleague or friend.
Do you want to subscribe to the newsletter - Subscribe-site

Kind regards
Petter E. Røkke, FME HighEFF Center Director


HighEFF Website

Bunnblokk-3
facebook twitter