Digital sikkerhet
Nyhetsbrev 22/4 2020

Ny verden, nye muligheter

Abonnenter av nyhetsbrevet har sikkert registrert at det har vært stille på denne fronten en stund, men i vår nye virtuelle hverdag skal vi prøve å øke kommunikasjonsnivået betydelig. Som et ledd i dette har vi besluttet å gjøre bruk av bloggen https://infosec.sintef.no/emne/referansenettverk/ for hyppigere informa­sjons­­deling. Vi vil dessuten annonsere alle opp­dater­inger via twitter-kontoen @for_norsk (https://twitter.com/for_norsk).

Utsatte H2020-frister

Kommisjonen har annonsert utsatt frist for alle ICT LEIT utlysninger som skulle vært i april:
 • H2020-DT-2018-2020, budsjett 89 M€, gammel frist 22-04, ny frist 17-06
 • H2020-ICT-2018-2020, budsjett 373,5 M€, gammel frist 22-04, ny frist 17-06

Flere referansegrupper

Forskningsrådet og Innovasjon Norge skal sette sammen referansegrupper for de forskjellige delene av Horizon Europe. Disse gruppene vil gi råd til Forskningsrådet i deres arbeid med Horizon Europe, og blir en kanal for tidlig informasjon. De som er interessert kan finne mer informasjon via linken under. Fristen for å søke om deltagelse er 28. april.

Lenke til forskningsrådet:
https://www.forskningsradet.no/nyheter/2020/onsker-du-a-vare-medlem-i-en-nasjonal-referansegruppe-for-a-pavirke-horisont-europa/?utm_campaign=16-04-2020&utm_medium=email&utm_source=apsis

Økt finansiering

Kommisjonen har økt budsjettet i ICT-programmet for “ICT conferences, studies and other activities” med 3.750.000 Euro for å legge til rette for en studie av "a European Cybersecurity Shield based on a terrestrial and satellite-based panEuropean quantum communication infrastructure".

Åpne utlysninger innen digital sikkerhet

Deadline: 27. August 2020

Åpne utlysninger innen AI og politi­virksomhet

Deadline: 27. August 2020

Hold NCP orientert!

NCP for IKT og sikkerhet vil gjerne holdes orientert om søknader til Security-utlysningen i august. Send gjerne en kort epost til Ivonne Herrera (E-post: ivh@forskningsradet.no.)

SEREN4 støtte til søknadsarbeid

Det europeiske NCP-nettverket Seren4 arrangerer flere virtuelle møter i vår:
 • 28th of April, morning, training on how to deal with security issues in proposals,
 • 28th of April, afternoon, workshop on cybersecurity,
 • 12th of May, 2nd Info day (also focused on successful stories from EU13 countries) and brokerage event.
All informasjon og registreringslink finnes på https://seren4-h2020-sc7-2020-infoday.b2match.io
NB: Antall plasser 28/4 er begrenset.

Del med nettverket ditt

Kjenner du noen som kan ha nytte av dette nyhetsbrevet? Vi setter stor pris på at du deler.

Meld deg på nyhetsbrevet her!

twitter linkedin 

Referansenettverk blogg
https://infosec.sintef.no/emne/referansenettverk

Om referansenettverk for digital sikkerhet

Formålet med referansenettverket er å mobilisere norske organisasjoner til å delta på den Europeiske forskningsagendaen. Nettverket er åpent for alle som er interessert i forskning på digital sikkerhet. Vi samarbeider med å dekke deltagelse i de relevante EU-fora, dele informasjon og støtte hverandre, samt gi koordinerte innspill til EUs forskningsagenda relatert til digital sikkerhet. Referansenettverket gir faglig støtte til Forskningsrådet i forbindelse med deres deltagelse i ulike EU komitéer og tilrettelegger høringsrunder for norske innspill til strategidokumenter og kommende utlysningstekster. Vi organiserer nasjonale møteplasser for fysisk og virtuelt strategiarbeid.

Kontaktpersoner i nettverket

 • Per Håkon Meland - SINTEF Digital
 • Martin Gilje Jaatun - SINTEF Digital
 • Nils Kalstad - NTNU
 • Laura Georg - NTNU
 • Sokratis Katsikas - NTNU
 • Basel Katt - NTNU
 • Katrin Franke - NTNU
 • Audun Jøsang - UiO
 • Nils Gruschka - UiO
 • Kjell Jørgen Hole - Simula@UiB
 • Øyvind Ytrehus - Simula@UiB
 • Åsmund Skomedal - Norsk Regnesentral
 • Habtamu Abie - Norsk Regnesentral
footer digital sikkerhet