CINELDI-Nyhetsbrev-Toppblokk

CINELDI-konferansen:
Future electricity distribution grid R&D
21. April 2020 i Trondheim


Tema for årets konferanse er How can the distribution grid be adapted to facilitate a large-scale electrification of the society?

Årets Key-note innledere er nå klare:

Dr. Venizelos Efthymiou er medlem i styringskomiteen til European Technology and Innovation Platforms SNET and PV (ETIP-SNET), medlem av DSO-komitéen i EURELECTRIC, styreleder i FOSS Research Centre ved University of Cyprus og styreleder i CIGRÉ Cyprus. Han vil holde en key-note med tittelen “Going electric means more active distribution that is ambitious, achievable and can be inclusive through the European Green Deal”.

Kristin H. Lind er direktør i Energi Norge og leder Energi Norges næringspolitiske avdeling for nett, kraftsystem og entreprenør. Energi Norge har som visjon at Norge skal bli verdens første fornybare og fullelektriske samfunn, og Kristin H. Lind vil holde key-note med tittelen "Electrification's impact on the distribution grid and our everyday life".

I tillegg til de to key-notene vil programmet inneholde følgende punkter:
  • Presentasjon av forskningsresultater fra CINELDI
  • PhD og Postdoc pitch og postersession
  • Paneldiskusjon
Påmeldingsfrist for konferansen er 31. mars. Velkommen!

For mer informasjon og påmelding
til Cineldi-konferansen

Disse studentene gjør livet surt for hackerne

De to masterstudentene ved NTNU er i gang med å utvikle en treningssimulator slik at ansatte i elkraftbransjen kan øve seg på å håndtere angrep fra hackere. Alexander Hansen Bakken og Bjørn Olav Gjørven er overbevist om at masterprosjektet … Read more
Strømnettet: En treningsssimulator kan gjøre at bransjen kan øve på rutiner, protokoller og bli teknisk dyktige til å oppdage angrep som er i gang, forteller Bjørn Olav Gjørven og Alexander H. Bakken.

Forskningen skal gi verdiøkning

CINELDI legger stor vekt på innovasjon og kommersialisering. Forskningen skal gi verdiøkning ved at resultatene tas i bruk av andre, ikke minst nettselskaper og leverandører. I 2024, ved utløpet av programperioden for CINELDI, skal det presenteres en liste på minst femti slike potensielle innovative forsknings-resultater. - Vi skal da kunne … Read more
Forskningen skal gi verdiøkning

PANTERA: Jobber sammen for fremtidens smarte europeiske energisystem

PANTERA er et fireårig EU Horisont 2020 prosjekt, som skal samle europeiske FoU-aktører innen smart grid, energilagring og lokale energisystem. I denne bloggen får du vite hvorfor det er viktig. Klimaendringer medfører en overgang til et nullutslippssamfunn. Dette innebærer en økt andel fornybare energiressurser som sol og vind, i tillegg til en økende elektrifisering i bl.a. transportsektoren...
Read more
PANTERA EU-prosjekt smarte europeiske energisystem

Mer kunnskap for et smartere nett

Netteierne står overfor store utfordringer - ikke minst knyttet til elektrifisering og digitalisering. Det gjelder å finne smarte løsninger og ta teknologien i bruk. Da trenger nettselskapene ny kunnskap og økt kompetanse. Det skal forskningen i CINELDI bidra til, understreker Gerd Kjølle, leder for FME-sentret. Hun legger til at ... Read more
Mer kunnskap for et smartere nett

Master i hurtiglading

Eidsiva Nett ønsket å vite mer om hvordan elektrifiseringan av transportsektoren vil påvirke distribusjonenettet, og tok kontakt med CINELDI. Det resulterte i en masteroppgave om hurtigladesasjoner for elbiler. Nathalie Skyttermoen avsluttet energi- og miljøstudiet på Institutt for elkraftteknikk ved NTNU i vår med å foreslå ny … Read more
Master i hurtiglading
Send gjerne nyhetsbrevet videre. Det er mulig å abonnere på nyhetsbrevet, påmelding finner du på denne siden.
facebook twitter 
CINELDI-Nyhetsbrev-Bunnblokk