CINELDI-Nyhetsbrev-Toppblokk

CINELDI søker etter senterkoordinator
i nyopprettet stilling

Senterkoordinatoren vil ha en sentral rolle knyttet til ledelse og administrasjon av prosjektaktiviteter, og vil være en viktig bidragsyter til senterets løpende drift. Stillingen rapporter direkte til leder for senteret.
Senterkoordinatoren vil være ansatt i SINTEF Energi AS

Se stillingsannonsen

Pris til CINELDI PhD-student Kasper Thorvaldsen

Under konferansen PMAPS2020 deltok to av CINELDIs PhD studenter og en forsker med paper/presentasjoner.
CINELDI gratulerer.
Roy-Billinton-BEst-Student-Paper-Award---Gold

Scenarier - rapport

Rapporten beskriver fire hovedscenarier for fremtidens elektriske distribusjonsnett anno 2030-2040:
  • Automatisert nett
  • Fleksibelt og intelligent nett
  • Nettet som back-up
  • Business as usual.
CINELDI-scenarie-rapport_norsk
De fire hovedscenariene er beskrevet på et overordnet nivå med visse kjennetegn, for å illustrere hvordan situasjonen vil være i 2040. Situasjonsbeskrivelsen består av en kort tekst og noen utvalgte miniscenarier som illustrerer og eksemplifiserer situasjonen i det gitte hovedscenariet. Det er lagt vekt på at de fire scenariene skal være vesentlig forskjellige for å favne ulike alternative fremtider. Hensikten med dette er å sikre at de kan brukes til å møte en usikker fremtid ved å utvikle robuste strategier for overgangen til fremtidens nett.
Rapporten kan leses her.

I tillegg er det utarbeidet et sett av 95 miniscenarier.
Miniscenarier er en tenkelig hendelse, utvikling eller handling som har betydning for utviklingen av nettet. Et miniscenario inneholder en beskrivelse av hva som skjer, hvorfor det skjer og hvilke konsekvenser det har for nettet.

Lenker til oversikt over miniscenarier finnes på denne siden.

Webinar:
Scenarier for fremtidens elektriske distribusjonsnett

I samarbeid med Smartgridsenteret vil Gerd Kjølle presentere fire scenarier for fremtidens elektriske distribusjonsnett.

Mer om webinaret og lenke for påmelding
Send gjerne nyhetsbrevet videre.
Ønsker du å abonnere på nyhetsbrevet -
påmelding finner du på denne siden.
facebook twitter 
CINELDI-Nyhetsbrev-Bunnblokk